INSTALACJE ELEKTRYCZNE, ELEKTROENERGETYKA PRZEMYSŁOWA i KOMUNALNA, LINIE KABLOWE I NAPOWIETRZNE, STACJE TRANSFORMATOROWE
inż. Andrzej Krzyżański , tel. 502 - 680 - 252
OFERTA

ELEKTROENERGETYKA

 • kablowe i napowietrzne linie zasilające SN , nn
 • stacje transformatorowe SN , napowietrzne i wnętrzowe 20/0,4kV
 • rozdzielnice energetyczne wnętrzowe do 20kV
 • rozdzielnice energetyczne zewnętrzne 0,4kV
 • wewnętrzne linie kablowe oraz szynoprzewody od 25A do 5000A
 • oświetlenie zewnętrzne dróg, placów, oraz iluminacja budowli
 • złącza kablowe wolnostojące ZKw
 • zasilanie placów budów
 • instalacje elektryczne w budynkach i halach
 • instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
 • instalacja siły - zasilanie urządzeń technologicznych, wentylacji i klimatyzacji
 • instalacje odgromowe
 • nadzór, eksploatacja i pomiary ochronne

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE
 

 • CCTV
 • teletechniczne
 • SAP
 • DSO
 • OS