INSTALACJE ELEKTRYCZNE, ELEKTROENERGETYKA PRZEMYSŁOWA i KOMUNALNA, LINIE KABLOWE I NAPOWIETRZNE, STACJE TRANSFORMATOROWE
inż. Andrzej Krzyżański , tel. 502 - 680 - 252
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zakres usług oferowanych przez firmę AKREO ELEKTROINSTALACJE :

- projektowanie instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych

- przygotowanie formalno - prawne inwestycji budowlanej

- generalne wykonawstwo instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych
 
- nadzór i odbiory inwestycji budowlanych branży elektroenergetycznej