INSTALACJE ELEKTRYCZNE, ELEKTROENERGETYKA PRZEMYSŁOWA i KOMUNALNA, LINIE KABLOWE I NAPOWIETRZNE, STACJE TRANSFORMATOROWE
inż. Andrzej Krzyżański , tel. 502 - 680 - 252
KONTAKT
inż. Andrzej Krzyżański
ul. Jana Skrzetuskiego 48
54 - 515 Wrocław

tel.      502 - 680 - 252
tel./fax   71 / 373 - 95 - 78

e-mail:  akreo@akreo-elektroinstalacje.pl